• Deň otvorených dverí

     • 30.1.2019 sa na našej škole uskutočnil veľmi úspešný Deň otvorených dverí. Zúčastnilo sa ho veľké množstvo žiakov ZŠ. Žiakom boli poskytnuté informácie o možnostiach štúdia, priestorovom a technickom vybavení školy.

      Zmeškali ste tento termín? Nevadí.

      Každý štvrtok od 9.00 hod. umožňujeme žiakom vykonať DOD aj individuálne.

      TEŠÍME SA NA VÁS.

      Nestíhate? Pozrite si "Virtuálnu prehliadku školy".

     • Zateplenie budovy školy

     • V  rokoch 2018 a 2019 budú všetky objekty školy zateplené a skrášlené novou fasádou v celkovej hodnote  1 240 000€. Prostriedky na túto veľkú rekonštrukciu, v dvoch etapách, nám poskytol Prešovský samosprávny kraj, za čo sme veľmi vďační.

     • Informácia o projekte IROP

     • Z prostriedkov EU v celkovej hodnote 733 000€ stavebne upravíme a vybavíme odborné učebne a školské dielne najmodernejšou technikou, konkrétne: mechatronický vzdelávací systém, meraciu a IT techniku (3D merací stroj, 3D tlačiarne...), pre predmet Prax modernú učebňu CNC techniky a nové konvenčné a CNC sústruhy, frézovačky a brúsky. PODROBNÁ INFORMÁCIA

    • Lyžiarsky a snowboardingový kurz 2019
     • Lyžiarsky a snowboardingový kurz 2019

     • 11.2. – 15.2.2019 absolvovali žiaci našej školy lyžiarsky a snowboardingový  kurz. Účastníci lyžiarskeho a snowboardingového  kurzu  boli ubytovaní v Hoteli Heľpa v Heľpe.  Výcvik sa  uskutočnil v lyžiarskom stredisku Polomka – Bučník. Žiaci dobre zvládli prvky lyžiarskej techniky, v závere kurzu absolvovali preteky v slalome. FOTO stiahnuť VIDEO
      Mgr. Ivan Lenko

    • Súťaž o najlepšiu anglickú esej
     • Súťaž o najlepšiu anglickú esej

     •  

      Súčasťou písomnej maturitnej skúšky z anglického jazyka  je aj písanie slohových prác. Rozvoj tejto kompetencie sme podporili súťažou o najlepšiu esej. V stredu 27.2.2019 si to vyskúšali žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Témou bola  Verejná a súkromná forma cestovania. Žiaci vyjadrili svoj názor na využitie viacerých druhov dopravných prostriedkov, porovnali ich výhody a nevýhody a uviedli, aká forma dopravy im najviac vyhovuje a prečo.  Najlepšou  bola práca Františka Šoltysa z triedy IV.A. na druhom mieste sa umiestnila Zuzana Vargová z III.D a na treťom mieste Karol Marcinko zo IV.B triedy. Všetkým súťažiacim sme poďakovali za účasť a víťazné práce boli ocenené. Dúfame, že to nielen prispeje k ich napredovaniu vo vyučovaní anglického jazyka, ale pomôže im nadobudnúť istotu a fluenciu v písomnom prejave.
      Mgr. Macková, Mgr. Marinčáková FOTO

    • Biblická olympiáda - školské kolo
     • Biblická olympiáda - školské kolo

     • 29. 1. 2019 sa po veľkej prestávke zišli víťazi triednych kôl biblickej olympiády na meranie síl v školskom kole tejto súťaže. Spolu 20 súťažiacich v štyroch kolách preukázalo svoje vedomosti z vybraných biblických kníh. Víťazmi sa tento rok stali:
      1. Terézia Baranová  II.B
      2. Pavol Palko  II.B
      3. Peter Štieber  I. B
      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj naďalej.
      Sr. Zdenka Štrbová FOTO

    • Projekt - Podpora rozvoja športu na rok 2018
     • Projekt - Podpora rozvoja športu na rok 2018

     • Naša škola bola v roku 2018 úspešná v projekte vyhlásenom Úradom vlády Slovenskej republiky Podpora rozvoja športu na rok 2018. V rámci podprogramu č. 4 s názvom projektu  Kvalitnou športovou výbavou k dosiahnutiu pozitívneho športového výsledku sme zakúpili športové potreby vo výške cca 2600 eur. K tejto sume prispel aj zriaďovateľ školy - Prešovský samosprávny kraj. Športové potreby budú žiaci využívať pri vyučovaní predmetov telesná a športová výchova a športová príprava, teda v čase vyučovacom, ale aj v čase mimovyučovacom v rámci krúžkovej činnosti. FOTO

    • Okresné kolo vo volejbale stredných škôl 2019
     • Okresné kolo vo volejbale stredných škôl 2019

     • 17. januára 2019 sa na Gymnáziu Solivarská  v Prešove uskutočnilo okresné kolo vo volejbale chlapcov stredných škôl. Našu školu reprezentovalo 9 žiakov. Do súťaže sa prihlásilo 12 škôl. Z každej skupiny postúpil do finále víťaz. Naši chlapci nepostúpili dofinále ale napriek tomu dobre reprezentovali našu školu. Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu  školy. FOTO
      Mgr. Iveta Kovaľová

    • Vianočný futbalový turnaj
     • Vianočný futbalový turnaj

     • 20.12.2018 sa vo veľkej telocvični našej školy konal Vianočný futbalový turnaj. Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev, ktoré súťažili v štyroch  skupinách. Každé družstvo odohralo minimálne 2 zápasy a víťazi skupín bojovali vo finále o pohár víťaza. Zápasy rozhodovali žiaci tried so športovou prípravou.. Vo finálovej skupine sa najviac darilo družstvu IV.A triedy, ktoré sa stalo aj víťazom turnaja. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo III.C triedy a na treťom mieste družstvo II.A triedy. Víťazom blahoželáme. FOTO 
      Mgr. Lenko, Mgr. Kovaľová

    • Súťaž v silovom dvojboji
     • Súťaž v silovom dvojboji

     • 7.12.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v silovom dvojboji žiakov stredných škôl okresov Prešov a Sabinov v Sabinove. Súťaž v silovom dvojboji sa skladá z tlaku činky  na lavičke a z tzv. mŕtveho ťahu. V kategórii 1. – 2. ročník sa darilo Tomášovi Vardžikovi z II.C triedy, ktorý obsadil celkové 2.miesto. V kategórii 3. – 4. ročník  sa umiestnil na 4. mieste Martin Lacina, na 3. mieste Richard Polča, a na 2. mieste Pavol Mamrila, všetci z  III.A triedy. Chlapcom blahoželáme k skvelému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
      FOTO Mgr. Ivan Lenko

     • ZENIT v strojárstve - krajské kolo

     • Výsledky:

      Kategória A

      1. Tomáš Macko IV.A

       2. Ján Ivanecký III.B 

       

      Kategória C

      3. Dávid Kosturko IV.A

      4. Matej Hudák IV.A

       

      Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Tomáš Macko postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 12.-14.02.2019 v Banskej Bystrici.

      Celkové výsledky

    • Silná ruka
     • Silná ruka

     • 23.11.2018 sa uskutočnilo celoslovenské finále SILNÁ RUKA stredných škôl.

      Náš žiak Adrián Murcko obsadil 1. miesto.

      Blahoželáme a ďakujeme mu za reprezentáciu školy.

      DIPLOM