• Burza informácií
     • Burza informácií

     • 8.11.2018 sme sa zúčastnili Burzy informácií pre žiakov základných škôl.

      Dr. Kipikašová a Ing. Pavlanin spolu s našimi žiakmi prezentovali možnosť štúdia na našej škole.

      FOTO

     • ZENIT v strojárstve - školské kolo

     • Výsledky:

      Kategória A

      1. Tomáš Macko IV.A

       2. Ján Ivanecký III.B 

      3. Branislav Ščišľak III.B 

      Kategória C

      1. Dávid Kosturko IV.A

      2. Matej Hudák IV.A

      3. Norbert Marušák IV.B

      Víťazom blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a reprezentáciu svojej triedy.

      Prví dvaja súťažiaci postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 19.11.2018.

      FOTO: Priebeh súťaže Odovzdávanie cien

       

       

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Aj v tomto školskom roku sme sa 22.10.2018 stretli pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

      Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola téma
      Skutočné knižnice-skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska, pretože tento rok si pripomíname jedno z najvýznamnejších výročí v našich dejinách.  Pre žiakov sme pripravili zaujímavé informácie o vzniku republiky, žiaci mali možnosť pozrieť si krátky dokumentárny film, ktorý priblížil tento úsek našich dejín a podujatie spríjemnili žiaci aj hudbou, keď nám zahrali československú národnú hymnu. FOTO

      Organizátorkami podujatia boli Mgr. Aneta Vargová a PhDr. Emília Alcnauerová.

    • MS v programovaní CNC strojov - školské kolo
     • MS v programovaní CNC strojov - školské kolo

     • 27. septembra 2018 sa uskutočnilo školské kvalifikačné kolo v programovaní CNC strojov.

      Poradie:

      1. Tomáš Macko IV.A - kvalifikoval sa na celoštátnu súťaž
      2. David Kosturko IV.A
      3. Matej Hudák IV.A

      FOTO

       

    • Okresné majstrovstvá stredných škôl v cezpoľnom behu
     • Okresné majstrovstvá stredných škôl v cezpoľnom behu

     • 26. septembra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo stredných škôl v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovali na tejto súťaži žiaci D. Galeštok zo IV.D triedy, R. Sabol a Damián Sova z III.D triedy. Trať  pretekov merala 5 km. Družstvo našich žiakov obsadilo v konkurencii 20 škôl 2. miesto a v súťaži jednotlivcov sa  umiestnil D. Galeštok na  2. mieste. Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k skvelému úspechu.
      Mgr. Ivan Lenko

     • Navrhovanie výroby súčiastky 2

     • 19.06.2017 sa uskutočnila súťaž  "Navrhovanie výroby súčiastky 2", ktorej sa zúčastnilo 10 žiakov tretieho ročníka  študijného odboru strojárstvo.
      Úlohou žiakov bolo:
      - navrhnúť strojovú súčiastku
      - napísať výrobný postup strojovej súčiastky,
      - vytvoriť a odsimulovať program pre výrobu súčiastky na CNC . Žiaci mohli pracovať v programe Intys alebo v programe EMCO WinNC for Sinumerik Operate Mill.
      Medzi najlepších súťažiacich patrili:
      1.    miesto  Macko Tomáš    z III.A
      2.    miesto  Staško Ján         z III.B
      3.    miesto  Kosturko Dávid  z III. A 

      Najlepším blahoželáme a ostatným zúčastnením ďakujeme za ich aktívnu účasť.
      Ing. Helena Ďuricová, Ing. Alena Jurková